بزرگراه شهید باكری (آسیا)
تهران، ایران [1388]
ساختمان مرکزی بانک تجارت
تهران، ایران [1353]
تونل و راههای دسترسی گردنه قلاجه
ایلام، ایران [1390]
شرکت جنرال مکانیک

ساخت ایرانی آباد و سربلند آرزوی همه کسانی است که از بدو تأسیس در سال 1333 و با بیش از نیم قرن فعالیت در عرصه پیمانکاری ایران عزیزمان در شرکت جنرال مکانیک حضور داشته و جنرال را به نقطه ای رسانده اند که اکنون به عنوان صادر کننده شایسته تقدیر استان تهران ، اجرا کننده پروژه برتر بتنی و .... شناخته می شود.
حفظ نام نیک جنرال مکانیک در این عرصه جز با بهره گیری از مدیران کارآمد و استفاده از دانش به روز در جهت اجراء پروژه ها در زمانی مناسب و با کیفیتی مطابق با استانداردهای بین المللی مقدور نمی باشد.
افق دیدمان بلند، عزممان راسخ و گامهایمان در راه رسیدن به قله های افتخار در داخل و خارج از کشور محکم و استوار است و در این راه دست یکایک عزیزانی که ما را در این راه یاری می کنند به گرمی می فشاریم.
                                                                                                                                                               عبدالحسین بیگدلی
                                                                                                                                                                     مدیر عامل