دانش فنی و ثبت تجربیات

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت جنرال مکانیک با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت پیمانکاری در رشته های ساختمان، حمل و نقل و آب، اعتبار خود را مدیون بکارگیری روشهای اجرایی روز آمد و پای بندی به تعهدات می داند. اکنون با تطبیق فعالیتهای خود با استانداردهای جهانی مدیریت کیفیت ISO9001 ، مدیریت ایمنی…