انتشارات

انتشارات

تکنیک های نوین در طراحی و ساخت و ساز تونل

 

به دلیل شرایط موجود در کشور ، استفاده از فضاهای زیرزمینی برای حل مشکلات اجتماعی ، بسیار مهم است . بر این اساس لازم است ، یک سری تونل سازی ، در محیط های شهری ، محیط ها ی سست و ناپایدار و…… اجراء شود ( تونل های متروی شهری ، تونل های انتقال فاضلاب ، تونل های انتقال آب ، تونل های راه آهن و اتوبان ها و……) ، لذاء برای ، تونل سازی در محیط های شهری ، محیط های سست و ناپایدار ، محیط هایی با سر باره کم و….. ، بدون ایجاد مشکلات اجتماعی ، مانند نشست سطحی در زمین شهری ، بدون تخریب محیط زیست و با حفظ ایمنی در محیط های کاری و بخصوص افزایش سرعت اجرایی و کاهش هزینه ها و…..، می بایستی ، روش های نوینی برای طراحی و ساخت و ساز تونل ، در مناطق سست و شهری ، که در کشورهای اروپایی طراحی و اجراء شده است ، برای ارتقاء مهندسی ، در کشور ارائه گردد .
در این کتاب ، در این راستاء ، ارائه روشهای نوین تونلسازی در مناطق شهری و سست و ناپایدار و….
براساس، تجربیات موفق کشورهای اروپائی ، جمع آوری شده و در 12 فصل جداگانه ، به ترتیب ، هرکدام از روش های کاربردی ، توضیح داده شده است .

 

 

 

 

 

اصول انتخاب و کار با دستگاه TBM

 

امروزه استفاده از روشهای حفر مکانیزه تونل کاربرد گسترده ای در سطح جهان یافته است . در کشور مانیز تجربه های محدود و بعضا” ناموفقی در استفاده از این روشها بوده است . با توجه به روند رو به افزایش تونل های در حال مطالعه و یا در حال اجرا با کاربرد هایی همانند انتقال آب ، متروی شهری و راه ، در داخل کشور و همچنین اهمیت مدت زمان اجرا در این پروژه ها ، استفاده از روشهای مکانیزه اهمیت ویژه ای یافته است . به کارگیری صحیح این ماشین آلات ، تنها در سایه انتخاب درست نوع ماشین ، انتقال تکنولوژی ، مدیریت صحیح و با توجه به شرایط پروژه میسر می باشد .
با توجه به استفاده گسترده از ماشین های تمام مکانیزه حفاری تونل ( مخصوصا تونلهای بلند) در کشور ، لزوم دقت در شناسایی، اصول انتخاب و کاربرد دستگاه TBM و مطالعات زمین شناسی مسیر، از اهم واجبات می باشد. متاسفانه این امر از لحاظ اهمیت ، در پایین ترین درجه قرار گرفته و که این نحوه کار کردن ، عوامل اجرایی را با مشکلات متعدد مواجه می سازد و گاهی اوقات چندین برابر هزینه مطالعات اولیه ( مالی و زمانی و…) صرف ندانم کاریهای اولیه می گردد . متاسفانه با گذشت حدود 20 سال استفاده ، از این تکنولوژی ، هنوز شاهد ، این موارد در پروژه های اجرایی ( تونل بلند انتقال آب گاوشان ، قمرود ، نوسود ، سبزکوه و…) بوده ایم.
لذاء در این کتاب سعی شده است با جمع آوری تجربه های داخلی و خارجی و همچنین مقالات و کتابهای موجود در این حوزه ، مرجعی برای کار در این زمینه تدوین گردد تا در جهت توسعه پایدار کشور عزیزمان ایران ، گامی هر چند کوچک ، برداشته شود.

 

 

 

 

 

مهندسی تجهیز کارگاه در پروژه های عمرانی

 

در پروژه های عمرانی مختلف ، کارگاه ، کلید واژه ای می باشد که بصورت موقت و با هدف مشخص تعریف و پس از تکمیل مطابق مشخصات به طرح قابل بهره برداری تبدیل می گردد .
پیمانکار به عنوان رکن اجراکننده پروژه ، بیش از هر رکن دیگری با مفهوم کارگاه و به تبع آن تجهیز کارگاه درگیر می باشد . تجهیز کارگاه به عنوان مقدمه و ایجاد زمینه برای راهبرد پروژه، از عوامل بسیار مهم است و معمولا” شامل دو بخش اولیه و مستمر ( در طول اجرای پروژه) ، می باشد . تناسب کارهای انجام شده برای تجهیز کارگاه ، با نوع و شکل عملیات اجرایی ، می‌تواند یکی از مهمترین شاخصه های مدیریت مناسب پروژه باشد .
یک شرکت موفق با توجه به فرضیات دوره مناقصه می بایست تجهیز کارگاه را به ترتیبی انجام دهد که داده های مالی در آنالیز قیمت ها با آنچه در واقع رخ می دهد ، هماهنگ و یکسان باشد .
اینجانب بر اساس تجربیات شرکت جنرال مکانیک و اطلاعات مرتبط جمع آوری شده از منابع و ماخذ مختلف ، کوشیده ام نکاتی که برای هر مجموعه ی مهندسی و پیمانکاری در این زمینه راهگشا می‌باشد را ارائه داده تا به صورت کتاب دستی، برای شروع هر پروژه ای راهنمای مدیر پروژه و کارگاه قرار گیرد .

 

 

 

 

مهندسی ریسک در پروزه های تونل سازی

 

یکی از عوامل مهم، در اخذ و سازماندهی پروژه های جدید ، ارزیابی صحیح ریسک و نحوه کمینه نمودن آن می باشد ، احداث تونل با توجه به وجود مسائل ناشناخته و پیش بینی نشده در مرحله طراحی ، جزو پروژه های عمرانی با درجه ریسک بالا طبقه بندی می شود .
شرکت جنرال مکانیک به عنوان پیمانکار تونل های متعدد اعم از آزاد راهی ، راه آهن ، انتقال آب و.. درگیر طیف متعددی از ریسک های این کار می باشد و مجموعه ی حاضر با هدف نحوه شناسایی ،طبقه بندی و کنترل انواع ریسک در اجرای تونل با استفاده از تجارب سالها کارکرد شرکت و سایر اطلاعات و داده های موجود دراین زمینه تهیه وتدوین شده است و تلاش گردیده با تفکیک مراحل مختلف اجراء و همچنین مخاطرات حاصل از برخورد با عوامل طبیعی و زمین ساختی، راهکارهای مناسب برای شناخت و کاهش ریسک و الزامات آن ارائه گردد . بدیهی است این مجموعه اولین ویرایش در این زمینه می باشد و متناسب با شناخت عوامل و فاکتورهای جدید و دریافت نظرات کارشناسان محترم نسبت به ارائه ویرایش های جامع تر اقدام خواهدشد.