موج شکن و اسکله بندر انزلی

موج شکن و اسکله بندر انزلی

احداث 5 پست اسکله بندر انزلی و موج شکن شرقی
گیلان – جمهوری اسلامی ایران
احداث دایک در مجاورت شرقی به طول 250 متر
12 هکتار تراکم دینامیکی و استحصال زمین