راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ

راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ

احداث راه آهن شمسی- میبد – ارژنگ
یزد- جمهوری اسلامی ایران
طول مسیر: 28 کیلومتر شامل عملیات زیرسازی و روسازی