سدقصرشیرین

سدقصرشیرین

احداث سد مخزنی قصرشیرین
کرمانشاه- جمهوری اسلامی ایران
تامین نیاز آبی 3000 هکتار از اراضی کشاورزی در جنوب غربی شهرستان قصر شیرین
نوع سد: اولین سد خاکی همگن با رویه بالادست ژئوممبران
ظرفیت سد: 25000 متر مکعب
طول تاج سد : 1200 متر