راه آهن کرج – قزوین

راه آهن کرج – قزوین

عملیات زیرسازی و روسازی راه آهن حد فاصل خروجی ایستگاه راه آهن آبیک تا خروجی ایستگاه راه آهن قزوین