زیرسازی و روسازی بیسیم – گلدانه

زیرسازی و روسازی بیسیم – گلدانه

طراحی، تامین و اجرای واریانت راه آهن محور بی سیم – گلدانه
طراحی و احداث خط جدید به صورت واریانت یک خطه با روسازی بالاستی
تحمل بار محوری 25 تن با سرعت طرح 160 کیلومتر در ساعت
افزایش ظرفیت محور راه آهن بادرود-اردکان-چادرملو
بهبود عملکرد و ترافیک ایستگاه اردکان
طول خط: 17443 متر