سد مخزنی نسا

سد مخزنی نسا

احداث سد مخزنی نساء
کرمان- جمهوری اسلامی ایران
اولین و بزرگترین سد سنگریزه ای با رویه بتنی(CFRD) در ایران
اجرای کامل تجهیزات هیدرومکانیکال و ابزار دقیق، راه های دسترسی و تجهیزات جانبی
سال شروع عملیات: 1381
سال بهره برداری: 1387
ارتفاع سد از پی: 111 متر
طول تاج سد: 590 متر
عرض تاج سد: 10 متر
خاکریزی بدنه سد: 6000000 متر مکعب
بتن ریزی: 210000 متر مکعب
طول راه دسترسی: 32000 متر