احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری

احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری

احداث بزرگراه آسیا و پل شهید باکری
تهران- جمهوری اسلامی ایران
سال بهره برداری: 1392
پروژه شامل اجرای مسیر بزرگراه آسیا به طول 7 کیلومتر به همراه تقاطع همسطح حصارک(سیمون بولیوار)
و هفت تقاطع غیر همسطح با بزرگراه ایرانپارس، بزرگراه شهید همت، بلوار لاله، خیابان آیت ا… کاشانی،
بزرگراه حکیم(رسالت)، بلوار فردوس و آزاد راه تهران کرج، به همراه رمپ و لوپ های مربوطه به طول کلی
43.8 کیلومتر و اجرای کانال وسک(واقع در محور بزرگراه شهید باکری) و حوضچه های رسوب گیر چهار گانه
به طول 7 کیلومتر می باشد.