راه کوهستانی الجیس

راه کوهستانی الجیس

احداث راه کوهستانی الجیس
شارجه – امارات متحده عربی
اجرای راه در منطقه کوهستانی راس الخیمه مشتمل بر حجم زیاد عملیات سنگ بری ، تحکیم ، روسازی و آسفالت
سال شروع عملیات: 1383
سال بهره برداری: 1386
طول مسیر: 36 کیلومتر