صادرکننده نمونه ملی در سال 96

صادرکننده نمونه ملی در سال 96

در بیست و یکمین سالروز ملی صادرات شرکت جنرال مکانیک مفتخر به دریافت لوح تقدیر و تندیس صادرکننده نمونه ملی در سال 96 گردید