آزاد راه تهران شمال

آزاد راه تهران شمال

 

ابلاغ  برگزیده اول مناقصه پروژه تونل غربی البرز آزاد راه تهران شمال توسط شرکت آزاد راه تهران شمال
 در تاریخ 22/8/96 برنده اول (مشارکت شرکتهای جنرال مکانیک، سابیر بین الملل ، ایران استن وآبان پروژه ) مناقصه پروژه تونل غربی البرز آزاده راه تهران شمال توسط شرکت آزاد راه تهران شمال ابلاغ گردید.
تونل البرز شامل 2 تونل رفت و برگشت (غربی و شرقی) و یک تونل سرویس بین دو تونل اصلی است. تونل­های اصلی توسط تونل­های ارتباطی و به فواصل تقریبی 500 متر به یکدیگر متصل می­گردند( دستک­های ترافیکی و دستک­های آدم رو).
تعداد 12 پارکینگ و 32 ایستگاه SOS در تونل غربی جانمایی شده است.
تونل غربی از کیلومتر 790+47 شروع و در کیلومتر 149+54 خاتمه می­یابد و طول تقریبی آن 6400 متر است.
شرایط حفاری مکانیزه و با دستگاه TBM خواهد بود شروع حفاری از دهانه شمالی می‌باشد.
پوشش تونل با سگمنت پیش ساخته اجرا می­شود