سیستم مدیریت یکپارچه پروژه ها

سیستم مدیریت یکپارچه پروژه ها

امروزه اکثر سازمان های پروژه محور به اهمیت این موضوع پی برده‌اند که بایستی با توجه به محدودیت ها و منابع موجود و با در نظر گرفتن ملاحظاتی از قبیل اهداف، استراتژ ی ها، ارزش‌افزوده، ریسک سبد پروژه و توانمندیها، سبدهای سرمایه گذاری، پروژه های خود را به طور آگاهانه انتخاب و مدیریت کنند. ازآنجایی‌که سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات در رشته‌های مختلف کسب‌وکار فعالیت می‌کنند و با واحدها  و فرآیندهای گوناگونی سروکار دارند، برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت این اجزا در راستای تحقق اهداف از چالش‌های بسیار مهم این دسته از سازمان‌ها محسوب می‌شود.
با تغییرات رخ‌داده در دنیاي کسب‌وکار، دیگر روش‌های سنتی جوابگوي نیازها و الزامات سازمان‌ها در برآورده سازي اهداف آن‌ها نمی‌باشند. به‌طوری‌که روزبه‌روز بر تعداد سازمان‌های پروژه محور افزوده می‌شود براي بقاء در بازارهاي تجاري، رقابت‌پذیری، کسب درآمد و توسعه اقتصادي و اجتماعی نیاز به روش‌های جدیدتري براي مدیریت پروژه‌ها احساس می‌شود. ازآنجاکه شرکت‌هاي پروژه محور به پروژه‌ها به‌عنوان یک گزینه استراتژیک براي تحقق اهداف نگاه می‌کنند، انتخاب و اجرای پروژه‌های مناسب در این شرکت‌ها از اهمیت بسیاري برخوردار است.
 براین اساس، به‌عنوان یک گام اساسی و ابزار استراتژیک شرکت جنرال مکانیک با توان و تجربه داخلی مهندسان و مدیران خود، موفق به طراحی و پیاده‌سازی موفق سیستم‌ یکپارچه اطلاعاتی مدیریت پروژه ها PMIS گردید
تصمیمات مهم مدیریتی با اشراف کامل و بهنگام بودن اطلاعات باعث کاهش چشمگیر هزینه ها در بخشهای مختلف سازمان، شرکت و پروژه می گردد. PMIS قادر است در کوتاهترین زمان ممکن دسترسی به گزارشات تحلیلی و مختصر از انبوه اطلاعات را بصورت داشبورد در سطوح مختلف مدیریتی جهت نظارت و کنترل ایجاد نماید.