فصلنامه رتبه

فصلنامه رتبه

درج خبر دریافت لوح زرین یک ستاره جشنواره ملی بهره وری در فصلنامه رتبه
طبق ارزیابی و رتبه بندی حوزه های صلاحیت حرفه ای و اهلیت، عملکرد مالی، بازرگانی خارجی و مسئولیت پذیری اجتماعی از میان 1494 بنگاه اقتصادی و 176 زیرگروه خدمات فنی مهندسی شرکت جنرال مکانیک موفق به دریافت لوح زرین یک ستاره (با امتیاز 82.85 از 100) از مرکز رتبه بندی اتاق ایران گردید.