کسب جایزه ملی تعالی و پیشرفت

کسب جایزه ملی تعالی و پیشرفت

کسب جایزه ملی تعالی و پیشرفت

 

جناب آقای مهندس خیر مدیر عامل شرکت جنرال مکانیک موفق گردید دردومین دوره همایش جایزه ملی تعالی و پیشرفت در روز یکشنبه مورخ 23 اردیبهشت ماه سال 1397 ،تندیس و لوح تقدیر را از دستان رئیس محترم بنیاد مستضعفان جناب اقاي مهندس سعيدي كيا و معاون محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری جناب آقاي دكتر ايرواني دریافت نماید.