بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از تونل البرز شرقی و قطعه D آزادراه تهران-شمال

بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از تونل البرز شرقی و قطعه D آزادراه تهران-شمال

بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از تونل البرز شرقی و قطعه D آزادراه تهران-شمال
رئیس بنیاد مستضعفان با حضور در پروژه آزادراه تهران-شمال در جریان روند کار این پروژه قرار گرفت.
« مهندس محمد سعیدی کیا»، رئیس بنیاد مستضعفان ، به همراه مدیر عامل شرکت جنرال مکانیک مهندس فواد خیر از تونل البرز شرقی و قطعه D آزادراه تهران-شمال بازدید فرمودند. شرکت جنرال مکانیک با همت متخصصان و دانش فنى خود توانسته تاکنون با حفاری بیش از 5000 متر در دو پروژه نسبت به انجام تعهدات خود پیشتاز باشد.