پل

پل

پل

هدف از احداث پل شهید باکری(آسیا) بهبود و تکمیل شبکه بزرگراهی شهر تهران، تقلیل و کاهش ترافیک آزاد راه تهران-کرج و مدخل ورودی غرب شهر تهران و نهایتا تسهیل در رفت و آمد شهروندان و تقسیم بار ترافیکی بزرگراه هایشیخ فضل ا.. نوری، یادگار امام(ره)، حکیم، شهید همت، ستاری و آیت ا.. هاشمی رفسنجانی می باشد. احداث پروژه بزرگراه شهید باکری (آسیا) در کاستن تمرکز بار ترافیکی در بزرگراه های فوق الذکر تاثیر چشمگیری خواهد داشت.

با توجه به اینکه در آینده نزدیک بزرگراه شهید باکری به عنوان یکی از مهمترین شریان های شهری و بازوی کمکی بزرگراه شهید ستاری در امتداد جنوب و شمال تهران، ارتباط محورهای مهمی چون نیایش، همت، حکیم، آیت ا.. کاشانی، بلوار فردوس و بزرگراه تهران-کرج را برقرار خواهد ساخت و از آنجایی که تقاطع این بزرگراه با بزرگراه تهران-کرج پس از بهره برداری به عنوان مدخل ورودی جریان سیستم حمل و نقل جاده ای به سمت تهران تلقی شده، لذا می تواند به عنوان یک نماد شهری مهم و تاثیر گذار در منطقه پروژه مطرح گردد.