بزرگراه شهید باكری (آسیا)
تهران، ایران [1388]
ساختمان مرکزی بانک تجارت
تهران، ایران [1353]
تونل و راههای دسترسی گردنه قلاجه
ایلام، ایران [1390]
تماس با ما
نشانی
ایران، تهران، شهرك قدس، فاز یك، خیابان ایران زمین،
خیابان گلستان، ساختمان شماره 19، كدپستی : 1465865163
02188088360-2
02188094593
info@generalmechanic.com
www.generalmechanic.com
پیشنهادات و شکایات