جنرال مکانیک برنده لوح برترین شرکت پیمانکاری از هفتمین جشنواره ملی بهره وری 1394/10/22
حسب بررسی به عمل آمده از جشنواره ملی بهره وری شرکت جنرال مکانیک در گروه خدمات فنی و مهندسی (طی سال های 88 تا 93) بدلیل عملکرد بهتر در شاخص کل عوامل بهره وری حائز اخذ لوح تقدیر گردید شایان ذکر است در بررسی به عمل آمده پیمانکارانی از قبیل شرکت کیسون، شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن ، حفاری شمال، صنایع آذراب، فرا ساحل، راه سازی و ساختمانی گروه 115 و ... حضور داشتند همچنین مراسم هفتمین مسابقه ملی بهره وری با ارزیابی بیش از 5000 بنگاه اقتصادی در قالب 38 صنعت در تاریخ 22 دی ماه برگزار شد لازم بذکر است این مسابقه در بخش اصلی با محاسبه شاخص های ( بهره وری هزینه نیروی کار ، بهرو وری سرمایه ، بهره وری کل عوامل ) و در بخش جانبی شاخص های ( فروش سرانه و درصد حاشیه سود خالص ) صورت پذیرفت.