تجربه موفق سیستم مدیریت یکپارچه پروژه ها(PMIS) در شرکت جنرال مکانیک 1395/03/16
تجربه موفق سیستم مدیریت یکپارچه پروژه ها(PMIS) در شرکت جنرال مکانیک : پنجمین مسابقه ملی تجربه های موفق یکم خرداد ماه همزمان با بزرگداشت آیین رسمی روز ملی بهره وری در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در مراسم امسال از مجموع ۶۳ پروژه راه یافته به مرحله داوری، ۱۱ پروژه به رای داوران و تایید کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری شایسته دریافت سپاس نامه شناخته شدند. شرکت جنرال مکانیک یک پروژه در بخش تجربه موفق با عنوان سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه ها (PMIS) ارائه نمود و حائز دریافت لوح سپاس از جشنواره مذکور گردید. شرح مختصر پروژه : امروزه در سازمان ها اطلاعات به سرمایه ارزشمندی تبدیل شده و پیاده سازی یک سیستم هوشمند ، هدفی است که سازمان ها برای استفاده مناسب ازاین سرمایه باارزش ، دنبال می کنند. در این برهه از زمان به دلیل وجود فضای رقابتی و نیاز مدیران پروژه به دسترسی به اطلاعات درون سازمانی، تحلیل آنها و ارائه گزارش های مختلف از پروژه، استفاده از راه حل سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ضروری می باشد. با توجه به فقدان سیستم فوق در سنوات گذشته و نیاز مبرم شرکت جهت تحلیل اطلاعات پروژه ها ، سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه ها در سال 1394 با حمایت مدیریت ارشد مجموعه در شرکت جنرال مکانیک طراحی و پیاده سازی گردید. فواید و نتایج در سازمان : 1- برگزاری جلسات هفتگی کنترل پروژه بر اساس گزارشات تحلیلی سیستم PMIS 2- تخصیص منابع مناسب در پروژه ها(نیروی انسانی،مصالح و ماشین آلات و تجهیزات) 3- تهیه داشبوردهای مدیریتی جهت تحلیل عملکرد پروژه ها 4- اتخاذ تصمیمات مدیریتی با توجه به اشراف اطلاعاتی 5- ارائه گزارشات مالی ، درآمد و هزینه پروژه ها 6- افزایش درآمد و کاهش هزینه ها با تسطیح مناسب منابع 7- ثبت مستندات و اطلاعات قراردادی پروژه ها 8- ثبت تجربیات و دانش فنی پروژه ها 9- ارائه اطلاعات حسابرسی سالانه شرکت بر روی سامانه از آنجائیکه تغییرات در هر سازمانی ممکن است با مقاومت روبرو گردد، خوشبختانه با هدایت و رهبری مدیریت ارشد مجموعه و با عنایت به طراحی مناسب نرم افزار مذکور همراه با ارائه آموزش های لازم، استقبال خوبی توسط ارکان پروژه از سیستم فوق الذکر انجام شد به صورتی که ارائه اطلاعات با صرف زمان کمتر مقدور شد و تجمیع اطلاعات و دسترسی جهت تصمیم گیرندگان و متولیان هر بخش باعث بهره وری بالاتر در کل مجموعه گردید. همچنین نظر به اینکه سامانه مذکور توسط متخصصان و کارشناسان مجموعه طراحی و پیاده سازی گردیده، بهنگام سازی و ارتقاء سیستم با توجه به نیازهای شرکت در حال انجام می باشد.