صادر کننده برگزیده در سال 95 1395/09/24
درهشتمین مراسم سالروز تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان تهران (فعالان صادرات غیر نفتی) که در تاریخ 23 آذر ماه سال 1395 با حضور آقای هاشمی استاندار تهران ، ریاست اتاق بازرگانی تهران و رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت اسـتان تهران از شرکت جنرال مکانیک با اهدای تنـدیس و لوح تقدیر به عـنوان صادر کننده برگزیده استان تهران در سال 95 تقدیر به عمل آمد.