گواهی تعهد به تعالی 1395/11/10
نخستین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی تعالی کسب و کار با هدف توسعه فرهنگ تعالی در حوزه بنیادها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها، تشویق سازمان‌ها برای انجام عملیات خود ارزیابی، تقویت قابلیت‌های سازمانی، ایجاد فضای لازم برای تبادل تجربیات و دانش و دستیابی به مدل تعالی اسلامی ایرانی به منظور توسعه کل کشور در تاریخ 10/11/1395 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. برای شرکت در این جایزه ۴۰ شرکت اعلام آمادگی کرده ، که از این تعداد ۳۴ شرکت برگزیده شدند و شرکت جنرال مکانیک مفتخر است با اخذ گواهینامه تعهد به تعالی از دستان ریاست محترم بنیاد جناب آقای مهندس سعیدی کیا در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل گامهای بلندی را در حوزه کسب و کار برداشته است.