کسب رتبه سوم در شاخص "ارزش صادرات" 1396/04/28
سپاس بیکران خداوند متعال را که این فرصت را نصیبمان کرد تا بار دیگر شرکت جنرال مکانیک گامی بلند جهت خدمت به این آب و خاک در عرصه صدور خدمات فنی و مهندسی بردارد و با کسب رتبه سوم در شاخص "ارزش صادرات" در بین شرکتهای دارای صادرات بنیاد در سال 95 در مراسم با شکوه مورخ 25/04/96 مورد تجلیل و موفق به دریافت تقدیر نامه از جناب آقای مهندس سعیدی کیا مقام ارجمند ریاست محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نائل آید و برگ زرین دیگری بر افتخارات شرکت افزوده گردد.