احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران



رشته : آب، فاضلاب و تصفیه خانه
کارفرما : شركت فاضلاب تهران
مشاور : شرکت مهندسی مشاور لار
مکان : جنوب غربی شهر تهران

طراحی و ساخت تونل انتقال فاضلاب غرب تهران به طول 12 کیلومتر و قطر 3 متر با روش فول مکانیزه بین تقاطع اتوبان جی با آیت اله سعیدی به سمت اتوبان آزادگان و امتداد به محل درنظر گرفته شده برای تصفیه خانه غرب تهران (سایت فیروزبهرام در جنوب غربی تهران).