طراحی و اجرای سد مخزنی شماره یک و دو قصر شیرین و تاسیسات وابستهرشته : سد سازی
کارفرما : شركت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس
مشاور : شرکت مهندسین مشاور آبفن
مکان : استان کرمانشاه- شهرستان قصر شیرین- منطقه خسروی

عملیات اجرایی سد خاکی مخزنی شامل خاکبرداری, خاکریزی بدنه سد, اجرای شفته آهک رویه بالادست, بتن ریزی سازه های بتنی, احداث سازه انحراف آب و آبگیر, تجهیز و برچیدن کارگاه و کلیه کارهای وابسته نظیر تامین منابع قرضه, مصالح, لوازم و تجهیزات مورد نیاز و غیره.