احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود همراه با چهاردستگاه تقاطع غیر هم سطح و یک دستگاه تقاطع هم سطحرشته : راه سازی و پل سازی
کارفرما : وزارت راه و ترابری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مشاور : مهندسان مشاور ایران استن
مکان : استان گیلان شهرستان لنگرود

بزرگراه کنارگذر لنگرود به طول تقریبی 11.4 کیلومتر از محل پیچ دیزبن واقع در محوراصلی لاهیجان - لنگرود آغاز شده وپس از عبور از شالیزارهای اطراف شهرستان ،در شرق شهرستان لنگرود به ورودی شهر شلمان متصل می گردد. در این بزرگراه 4دستگاه تقاطع غیر هم سطح (واقع در ورودی ابتدای مسیر،بلوار ورودی لنگرود،جاده لیلا کوه و بلوار کومله) و نیز 1 دستگاه تقاطع هم سطح (واقع در خروجی انتهای مسیر)پیش بینی شده است.