طرح احداث خط انتقال آب از سد نرماشير و تصفيه خانه آب شرب بم و برواترشته : آب، فاضلاب و تصفیه خانه
کارفرما : شركت آب منطقه اي كرمان
مشاور : مهندسين مشاور طوس آب و مهارآب
مکان : استان كرمان - بم

تهيه لوله ،اتصالات، متعلقات و تجهيزات و اجراي خط انتقال آب به طول 57 كيلومتر در دو قسمت ثقلي و پمپاژ با قطرهاي 1200 و 1000 ميليمتر و ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه به ظرفيت 1.5 مترمكعب در ثانيه شامل ساختمان هاي ميكرواسترينر، تغليظ لجن، ساختمان فيلتر و بهره برداري، ساختمان بلت فيلتر پرس، ساختمان اختلاط سريع، حوضچه بازيافت، ساختمان ديزل ژنراتور، ساختمان پولساتور، مخازن ذخيره كلر و فريك ، مخزن 10000 متر مكعبي، محوطه سازي، ساختمان تعميرگاه، ساختمان اداري و ... تجهيز و برچيدن كارگاه.