احداث تونل البرزرشته : تونل سازی
کارفرما : شرکت آزاد راه تهران - شمال
مشاور : مهندسين مشاور لانيز
مکان : استان البرز

پروژه شامل ۱ دستگاه تونل به طول 6390 متر با قطر دهانه 11.92 متر مي‌باشد و حجم حفاري كل تونل 609.344 متر مكعب مي‌باشد