طرح و ساخت سد مخزني ميمهرشته : سد سازی
کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای ايلام
مشاور :
مکان : 15 کیلومتری شمال غربي شهر دهلران

اجراي پروژه سد خاكي ميمه بصورت EPC بوده و اهميت آن به لحاظ جمع آوري آب در رودخانه مرزي مي باشد. طراحی اولیه سد به صورت سد خاکی با هسته رسی بوده است که در فرآیند مهندسی ارزش با توجه به پارامترهای مطالعاتی جدید به سدی ترکیبی در بخشی به صورت GC و در بخش دیگر با بدنه صلب (گزینه هایی مانند RCC) در حال بررسی و نهایی نمودن طرح می باشد.