روسازي راه آهن دو خطه حومه ي تهران-گرمسار،تهران-قم،كمربندي قمرشته : خطوط ریلی و مترو
کارفرما : راه آهن جمهوري اسلامي ايران
مشاور : گروه مهندسين مشاور هرازراه
مکان :

تامين مصالح و تجهيزات ، ادوات و اجراي روسازي راه آهن هاي دو خطه تهران - گرمسار ، تهران - قم و كمربندي قم و ايستگاه هاي مرتيط