دوخطه کردن راه آهن محور شمسی - میبد - ارژنگرشته : خطوط ریلی و مترو
کارفرما : راه آهن جمهوري اسلامي ايران
مشاور : شرکت صحن بوستان
مکان :

طراحی، تامین و اجرای دو خطه کردن راه آهن (زیرسازی، پل سازی و روسازی) محور شمسی – میبد – ارژنگ به طول 28 کیلومتر ایستگاه شمسی را به ایستگاه ارژنگ متصل می نماید