درباره ما

سیستم مدیریت یکپارچه پروژه ها

امروزه اکثر سازمان های پروژه محور به اهمیت این موضوع پی برده‌اند که بایستی با توجه به محدودیت ها و منابع موجود و با در نظر گرفتن ملاحظاتی از قبیل اهداف، استراتژ ی ها، ارزش‌افزوده، ریسک سبد پروژه و توانمندیها، سبدهای سرمایه گذاری، پروژه های خود را به طور آگاهانه…

معرفی شرکت

شرکت جنرال مکانیک (سهامی خاص) در سال 1333 فعالیت خود را آغاز نمود. محدوده فعالیت شرکت در تمامی زمینه های عمرانی از جمله ابنیه سنگین، کارهای زیربنایی، ساخت سدها، خطوط انتقال آب، موج شکن و اسکله سازی، ساخت انواع راههای شهری و برون شهری شامل آزادراه، تونل های طویل، پلها…