جنرال مکانیک موفق به اخذ جوایز ملی و بین المللی در چهارمین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی

جنرال مکانیک موفق به اخذ جوایز ملی و بین المللی در چهارمین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی

 

در راستای سوابق موفق، دستاوردها و فعالیت های تاثیر گذار در خدمات فنی مهندسی، شرکت جنرال مکانیک موفق به اخذ جوایز ملی و بین المللی زیر شد

 

 

 

نشان زرین ابر پیمانکار تخصصی در احداث پروژه های عظیم راهسازی و عمرانی

 

 

 

 

نشان ملی توسعه کیفیت در خدمات راهسازی و عمرانی

 

 

 

 

استاندارد و جایزه بین المللی بالاترین کیفیت اجرایی و ایمنی در صنعت راهسازی و عمرانی از سوی کشور آلمان
(HQS Road Construction Award)