مدیر عامل جدید شرکت جنرال مکانیک منصوب شد

مدیر عامل جدید شرکت جنرال مکانیک منصوب شد

بسمه تعالی

 

بنا به پیشنهاد مدیر عامل محترم هلدینگ پایا سامان پارس جناب آقای مجید شاهسواری و تصویب هیئت مدیره محترم هلدینگ به موجب حکم صادره جناب آقای مهندس فواد خیر با توجه به تعهد ، تخصص و تجربیاتشان از تاریخ 1396/10/13 برای مدت باقیمانده به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت جنرال مکانیک تعیین و منصوب شدند.
توفیقات روز افزون ایشان را از خداوند متعال مسئلت داریم.